Veterinär jobba som

Veterinärer arbetar främst med djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och livsmedelshygien. Dessutom finns ett stort antal veterinärer sysselsatta med forskning, utbildning, myndighetsarbete eller laboratoriearbete.

Den djursjukvård som fokuserar på lantbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare. Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer anställda vid djursjukhus och kliniker i främst privat regi eller i egen praktik.

Veterinärer anställda vid rådgivarorganisationer inom lantbruket arbetar bland annat med förebyggande djurhälsovård, vilket innebär att man ser till att djuren på gårdar som producerar livsmedel skyddas mot sjukdomar och ges bra skötsel.

Veterinärer som arbetar med livsmedelskontroll finns främst på slakterier som statligt anställda officiella veterinärer med ansvar för bland annat köttkontroll och hygien. Officiella veterinärer har även kontrollansvar för hygienen på andra livsmedelsanläggningar, till exempel äggpackerier, mejerier, fiskodlingar m.m. Även inom gränskontrollen finns officiella veterinärer.

Inom läkemedelsindustrin och vid vissa laboratorier arbetar också veterinärer. De är i regel sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. De har även ansvaret för de laboratoriedjur som kan finnas på till exempel universitet och läkemedelsföretag.

Veterinärer som arbetar vid lantbruksuniversitetet sysslar främst med undervisning och forskning inom områden knutna till djursjukvård och livsmedelshygien. Administrativt verksamma veterinärer finns inom flera statliga myndigheter. Länsveterinären har det länsövergripande ansvaret för djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, smittskydd hos djur samt utövar tillsyn på länets kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal. På andra statliga myndigheter arbetar veterinärer som inspektörer och handläggare. Antalet yrkesverksamma veterinärer är i dag (2017) drygt 3 000.

Källa:saco.se

Klicka här för att se lediga jobb just nu.